Garantie:

Als consument heeft u recht op het wettelijke garantie van het land waarin u woont. Als een van de regels in uw nadeel afwijkt van de garantierechten, dan geldt de desbetreffende regel niet, maar geldt in plaats daarvan de wet in het land waarin u woont.

.1 Uit hoofde van de wettelijke garantie mag u (een) product(en) verwachten dat/die:

.2 Vrij is/zijn van gebreken op het moment van aflevering;

.3 Voldoet/voldoen aan hetgeen is overeengekomen, hetgeen vermeld staat in ons aanbod; en

de eigenschappen bezit(ten) die noodzakelijk zijn voor normaal gebruik van het/de product(en).

Als onverhoopt (een) door ons geleverd product(en) desalniettemin een gebrek vertoont/vertonen of op een andere wijze niet voldoet/voldoen aan de wettelijke garantie, dan verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan onze klantenservice.

 

 Om ons een betere kans te geven problemen op te lossen, vragen wij u

.1 duidelijk aan te geven wat er niet goed is aan het/de product(en); en

.2 verschillende foto’s van het/de product(en) bij te voegen waaruit het defect en de algehele staat van het/de product(en) blijken.

Wij zullen daarna het/de product(en) beoordelen en u informeren over de vervolgstappen. In geval van een gefundeerde claim onder de garantie, zullen wij u de aankoopprijs terugbetalen.

 

 Geschillen

​Heb je een klacht?
We raden je aan om geschil eerst bij ons geschillen commissie kenbaar te maken door te mailen naar [email protected].